בית המשפט השלום בתל אביב גזר את דינו של טל הלל, יזם נדל”ן

January 22 2023Cfao

טל הלל, יזם נדל”ן, נדון ל-24 חודשי מאסר בפועל

בית המשפט השלום בתל אביב גזר את דינו של טל הלל, יזם נדל”ן, ל-24 חודשי מאסר בפועל, ובנוסף הפעיל שני מאסרים על תנאי למשך זמן מצטבר של 7 חודשים. בסך הכל, ירצה הלל מאסר בפועל של 31 חודשים, וזאת בנוסף למאסר על תנאי וקנס בסך 80,000 ₪. הלל הודה והורשע יחד עם חברות שונות בניהולו בעבירות מע”מ.

על פי גזר הדין, הלל הועמד לדין בגין מגוון עבירות מס מהותיות וטכניות שבוצעו בין השנים 2021-2011, ובכללן עבירות של ניכוי של כ-50 חשבוניות פיקטיביות, השמטת עסקאות, דיווח כוזב ואיחורים בדיווח. סכום המס המצטבר של עבירות אלו עומד על למעלה מ-4.5 מיליון ₪.

הפעלת עונש המאסר על תנאי בתיק זה מהווה קביעה תקדימית, שכן העבירות בגינן הושתו על הלל עונשי המאסר על תנאי הן עבירות של קבלת דבר במרמה, זיוף מסמך ושימוש במסמך מזויף, שהן עבירות לפי חוק העונשין, בעוד שהעבירות בהן הורשע כעת הן עבירות לפי חוק מע”מ, אולם כבוד השופט עללא מסארווה קבע כי ניתן להפעיל את עונשי המאסר על תנאי גם בגין הרשעה בעבירות המע”מ, מכיוון שמהות העבירות זהה.

בפסיקתו ציין: “על אף שמדובר בעבירות מסוימות הממוקמות מחוץ לחוק העונשין, בחוק מע”מ, הרי ביסוד העבירות לפי חוק מע”מ מעשים שבמהות הם קבלת דבר במרמה. ומהי מרמה? הצגת מצג שווא והשגת טובת הנאה… משהרשעה בעבירה המפעילה כוללת בתוכה גרעין של קבלת דבר במרמה…לא ניתן לדחות את טענת התביעה לפיה מעשיו של הנאשם מקיימים את התנאי. מאסר מותנה של התנהגות מרמתית כללית יופעל גם אם הנאשם החליט לרכז את פעילותו המרמתית בתחום המס.”

עוד צוין כי להלל עבר פלילי משמעותי, בחלקו עבירות מס ועבירות מרמה וזיוף, והוא לא פסק מביצוע עבירותיו עד היום. משכך, נקבע כי על אף שחלק מהעבירות התיישנו, עצם הרציפות של העבירות לא מאפשר לקבל את הטיעון של חלוף הזמן.

גזר דינו של הנאשם המרכזי מלמד על החומרה שבה רואים בתי המשפט את העבירות הכלכליות ואת החשיבות של הרצף שלהן בשקלול עם הזמן שחלף מעשייתן. התיק נוהל על ידי עו”ד אור הדאיה מהיחידה המשפטית מחוז מרכז ברשות המסים.

Share: